ЗА НАС

Какво следва да направите,
когато се случи печалното събитие:

1. Позвънете на дежурния ни телефон, за да ни кажете
адреса където е настъпила смъртта
0877 707200 0876 708200

2. Уведомявате вашия личен лекар за настъпилата смърт.
Той ще констатира смъртта и ще Ви издаде съобщение за
смърт. Това е документ, в който се вписват данните на
починалия — име, лични данни, дата и час на смъртта, от
какво е починал. В случай, че нямате личен лекар, ние
осигуряваме лекарско присъствие. Същото се отнася и в
случайте, когато смъртта настъпи в болнично заведение.
Издаването на съобщението за смърт става на място от
съответното служебно лице (В случайте, когато Вие не знаете
къде трябва да отидете и какво точно трябва да направите,
наш погребален консултант ще Ви придружи и съдейства за
безпрепятственото издаване на горепосоченият документ).

3. На база съобщение за смърт и личната карта на
починалия (или паспорт) ние издаваме АКТ ЗА СМЪРТ,
който вече е официален документ необходим за
организацията на погребението.

4. Нашите погребални консултанти ще Ви насочат и
помогнат да направите своя избор за погребение или
кремация по най-подходящия начин, съобразен с вашите
изисквания и финансови възможности. При нас ще получите
пълна информация за това какви още документи са
необходими за извършването на погребението ⁄ кремацията
и как ще протече всичко .

НАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ КЪМ ВАС:

Търсете съдействие единствено и само от квалифицирани
погребални консултанти на оказаните за целта места!
Не се доверявайте на случайни лица, с недоказан
професионален опит.
Не се доверявайте на подвеждащи “социални пакети”
в които не е обявена задължителната общинска такса за
изкопаване и заравяне на гроб.

ТЕЛЕФОНИ ВАРНА
ТЕЛЕФОН 0877707200
ТЕЛЕФОН 0876708200
катафалка за погребение