ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

ПОГРЕБЕНИЕ
Пакет “Минимум“ - 385лв

- Издаване на смъртен акт
- Запазване на ден и час за погребението
- Катафалка
- Изкопаване и зариване на гробното място
- Ковчег обикновен с доставка до дома
- Кръст
- Некролози - 5 бр.
- Погача “Слънце“
- Жито
- Вино
- Свещи - 20 бр. малки и една голяма
- Траурни ленти за ревер с карфици - 20 бр.
- Траурен знак за врата
- Венец от изкуствени цветя;
- Консултация и посещение на адрес
- Доставка на траурни стоки
- Присъствие на служител на фирмата
през цялото време

* Допълнителни стоки и услуги могат
да бъдат поръчани по ценоразпис.
Погребение

КРЕМАЦИЯ

1. Съобщение за смърт, констатирано от лекар /Ако не се отзове Вашият личен лекар. Агенцията разполага с такъв/.
2. Разрешително за кремация.
3. Ако Вашият близък почине в болнично заведение съобщението и разрешителното за кремация се издават от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.
4. Лична карта или паспорт на починалия.
5. Документ, доказващ родствена връзка между починалия и заявителя на кремацията.

Цена - 585 лв

Тази цена включва - кремирането, транспорта до София, пристигането на урната в гр. Варна. Погребение

ПАНИХИДА

Ние:
- ангажираме ден и час в избраната от Вас църква;
- осигуряваме свещенник за провеждане на ритуала на гроба;
- подавки;
- погача;
- равнение на гробно място;
- изработка на некролози Погребение